Categorieën
Beleggen

Mijn eerste belegging

Het was 2013 en ik had wat geld bij elkaar gespaard op mijn spaarrekening. Omdat ik dat jaar mijn 18e verjaardag vierde, contacteerde een bankmedewerker van Argenta me. (Pas vanaf je volwassen bent, mag je volledig zelf over je bankzaken beslissen). Ze legde uit dat het financieel interessanter zou zijn om een deel van het bedrag te beleggen dan om het gewoon op mijn rekening te laten staan.

Zo gezegd, zo gedaan. Enkele weken later had ik een afspraak met de lokale beleggingsadviseur. Mijn financiële kennis was op dat moment beperkt. Enkel over aandelen had ik me een beetje ingelezen.

Tijdens de afspraak schoof de adviseur een fiche van het Argenta life plan in Carmignac Patrimoine in mijn hand.

Het Argenta Life Plan is een contract waarmee je kan investeren in een spaarverzekering (Tak21) of beleggingsverzekering (Tak23). Indien je kiest voor een beleggingsverzekering, kan je kiezen uit enkele onderliggende fondsen. Carmignac Patrimoine is daar een van. Het fonds wordt actief beheerd en de samenstelling bestaat voornamelijk uit cash (als buffer), aandelen en obligaties. Met haar gemiddelde risicoscore van 4 op 7 (waarbij 7 het hoogst mogelijke risico voorstelt), leek het me een geschikte eerste belegging. Bovendien benadrukte de adviseur dat het management van dit fonds tot de beste van de klas behoorde wat betreft risico inschattingen. Het fonds was de crisis van 2008 namelijk zonder kleerscheuren doorgekomen, in tegenstelling tot het merendeel van alle fondsen.

Een belangrijke zin die op elke beleggingsfiche staat gedrukt, luidt: “In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.” Laten we zeggen dat die uitspraak klopt als een bus. Onderstaande grafiek toont hoe het Carmignac Fonds (donker blauw) het ervan af heeft gebracht tegenover het gemiddelde van neutrale fondsen (grijs)sinds juni 2013. (Neutraal betekent in deze context dat het risicoprofiel neutraal is vanwege een spreiding over zowel obligaties als aandelen) Terwijl Carmignac Patrimoine in 2008 zo goed presteerde, slaagt het er niet in om over de laatste 7 jaar bij de beste helft van de neutrale fondsen te behoren.

Prestaties van Carmignac Patrimoine (blauw) en het gemiddelde van wereldwijde mix fondsen (grijs) sinds 2013
bron: www.morningstar.com

Herinner je dat ik eigenlijk in het Argenta Life plan belegde en niet rechtstreeks in het fonds van Carmignac. Het ‘omhulsel’ van Argenta presteerde echter een heel pak slechter dan het fonds waarin het belegde. Dat valt vooral te wijten aan de hoge kosten die de extra verpakking met zich meebrengt. Goed voor de bank want met behulp van het commissiesysteem verdienen ze er flink aan. Aan de andere kant romen ze er wel een groot deel van de winsten van de klant door af.

juni 2013juni 2020rendement op 7 jaar
Argenta Life Plan100010878,7%
Carmignac Patrimoine1000117317,3%
Evolutie van een belegging van 1000 euro in het Arganta Life Plan vs. Carmignac Patrimoine
bronnen: www.tijd.be en www.morningstar.be

De bovenstaande tabel geeft de prestaties weer van het Argenta Life Plan en het Carmignac Patrimoine fonds sinds juni 2013. Door in het plan van Argenta te beleggen geef je dus eigenlijk de helft van je winst op.

Intussen is het waarschijnlijk wel duidelijk geworden dat de aanbeveling die ik in 2013 kreeg, op zijn minst, slecht te noemen was. In onderstaande grafiek ga ik nog een stapje verder en vergelijk ik het Carmignac Fonds (blauw) met een tracker voor de wereldeconomie (groen) en een tracker van wereldwijde obligaties (rood). Mixfondsen bestaan namelijk uit een combinatie van aandelen, obligaties en cash.

Prestaties van Carmignac (blauw), een wereld obligatiefonds (rood) en een wereld aandelen fonds (groen)
Bron: www.morningstar.com

Bovenstaande figuur spreekt voor zich. Hij heeft ertoe geleid dat ik het fonds in 2016 heb verkocht (vandaar de rode verticale lijn) en ik voor een andere aanpak ben gegaan. Van toen af aan heb ik mijn geldzaken in eigen handen genomen.

Als je zelf van plan bent om te beginnen met beleggen, geloof dan niet zomaar de eerste de beste beleggingsadviseur. Hoewel zijn advies gratis is, kan het je toch een hoop geld kosten.

Één reactie op “Mijn eerste belegging”